Voor
 talentvolle 
leerlingen 
uit groep 8

Het Goese Lyceum biedt talentvolle leerlingen uit groep 8 de mogelijkheid om lessen bij te wonen in de Juniorklas die start in januari en wordt afgesloten voor de meivakantie.

Totstandkoming van de Juniorklas: In het schooljaar 2016-2017 hebben docenten van Het Goese Lyceum met vertegenwoordigers van Nobego en Facet scholen gesproken over de invulling van het programma van de Juniorklas (leerdomeinen/thema’s) en de didactiek. Na afronding van het programma in mei 2017 is het lesaanbod geëvalueerd met docenten, leerkrachten, ouders en leerlingen. De reacties waren zeer lovend en deze bevindingen zijn meegenomen bij de samenstelling van het programma. Het programma heeft een breed aanbod aan lessen en het is een kennismaking met het (t)vwo van Het Goese Lyceum waarvoor deze leerlingen t.z.t. mogelijk in aanmerking komen.

Een les...

Start Juniorklas bij de Verbeke Foundation
Juniorklas bij de Verbeke Foundation 1
Bij de Verbeke Foundation
Tuin Verbeke Foundation
juniorklas
juniorklas

Programma

Programma Juniorklas: Het programma van de Juniorklas bestaat uit een aantal uitdagende projecten. Een aantal onderdelen wordt (deels) in het Engels aangeboden. Het gaat hierbij om denken en doen. Het curriculum wordt vormgegeven door de docenten van Het Goese Lyceum. Het curriculum en de didactiek sluiten aan bij het programma dat t.z.t. in het tvwo wordt aangeboden.

Project

Verbeke Foundation: De afdelingen uit het speciaal aanbod Technasium en Kunst & Cultuur, zetten een project op voor de Juniorklas. Het project staat in het teken van dynamische sculpturen, waarbij sprake is van gestuurde vrijheid. Er zal oog zijn voor technische aspecten, creativiteit en samenhang tussen vakken.

Met zijn 12 hectare natuurgebied en zijn 20.000 m2 overdekte ruimten is de Verbeke Foundation één van de grootste privé-initiatieven voor hedendaagse kunst in Europa.

21st Century Skills: Dit project, waarin leerlingen gebruik maken van 21st Century Skills, wordt gestart in januari met een bezoek aan de Verbeke Foundation gelegen in West-Vlaanderen bij Kemzeke (Stekene).

Zeeuwse Kracht: Ook maken de leerlingen een dynamisch kunstobject dat Zeeuwse kracht (wind en water) uitstraalt. Zij maken een poster van het ontwerpproces en aan het einde van het project houden zij een presentatie voor ouders en leerkrachten.

Vakken

Vakkenparticipatie: De vakken biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, wiskunde, klassieke talen, filosofie, Engels en Frans verzorgen lessen gebaseerd op het thema ‘Future‘. Waar mogelijk wordt een deel van de lessen in het Engels gegeven. Tevens zijn er onderzoeksopdrachten in opgenomen waarbij leerlingen practica krijgen.

Info

Schooltijden en kosten: De lessen worden op de locatie Oranjeweg van Het Goese Lyceum gegeven van eind januari tot de meivakantie, elke week op vrijdagmorgen, van 8.45 uur tot 12.30 uur. Er vindt een afsluitende presentatie plaats. Er wordt een ouderbijdrage gevraagd van € 50,-.

De aanmelding: De leerlingen voor de Juniorklas worden door de basisschool aangemeld waarbij een aantal van de genoemde criteria (zie beschrijving kenmerken) leidend is. Indien het aantal aangemelde leerlingen te hoog is, zal een loting plaatsvinden.

Doelgroep

De leerlingen die voor de Juniorklas in aanmerking komen, zijn leerlingen die (ruim) bovengemiddeld scoren en een (t)vwo-advies zullen krijgen op grond van hun testresultaten. Daarnaast hebben zij enkele van de volgende specifieke leerlingkenmerken.

Kenmerken SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling)

 • Hoge intelligentie (IQ hoger dan 130)
 • Vroege ontwikkeling
 • Uitblinken in een aantal gebieden
 • Gemakkelijk kunnen leren
 • Goed leggen van (causale) verbanden
 • Makkelijk kunnen analyseren van problemen
 • Het maken van grote denksprongen
 • Voorkeur voor abstractie
 • Hoge mate van zelfstandigheid
 • Brede of juist specifieke interesse/ hoge motivatie / veel energie
 • Creatief / origineel 
 • Perfectionistisch
 • Apart gevoel voor humor
 • Hoge mate van concentratie

Iets voor jou?

Heb je interesse in de Juniorklas, dan kun je je leerkracht vragen om je aan te melden.

Voorlichtingsavond: In januari wordt een voorlichtingsavond georganiseerd voor ouders, leerkrachten en leerlingen die in de Juniorklas zijn geplaatst.