Onze ambitie

Het Goese Lyceum Oranjeweg streeft ernaar zijn leerlingen het diploma te laten behalen dat past bij hun mogelijkheden. Leerlingen moeten ruimte genoeg overhouden om deel te nemen aan persoonsvormende activiteiten. In vervolgstudies (MBO, HBO, universiteit) wordt veel minder begeleiding aangeboden. Onze leerlingen moeten dus ook geleerd hebben om zelfstandig keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen.

Resultaten

Doorstroom en slagingspercentages

Doorstroom Hoger leerjaar Zelfde leerjaar
Leerjaar 1 97,33% 2,67%
Leerjaar 2 95,59% 4,41%
Leerjaar 3 mavo 89,66% 10,34%
Leerjaar 3 havo/vwo/gym 93,98% 6,02%
Leerjaar 4 mavo 87,62% 12,38%
Leerjaar 4 havo 68,39% 31,61%
Leerjaar 4 vwo/gym 87,50% 12,50%
Leerjaar 5 havo 91,59% 8,41%
Leerjaar 5 vwo/gym 88,35% 11,65%
Leerjaar 6 vwo/gym 86,90% 13,10%

 

Van 2015 t/m 2017 was het gemiddelde slagingspercentage in de mavo 92,04%, in het havo 90,19% en in het vwo 93,53%, waaronder 100% van de gymnasiasten.

Het verschil tussen landelijke examencijfers en schoolexamencijfers is daarbij minimaal en ligt gemiddeld op minder dan 0,06 punt verschil, terwijl het gemiddelde cijferniveau iets boven het landelijk gemiddelde ligt. Voor meer gegevens kan men terecht bij de zogenaamde kwaliteitskaarten die de inspectie samenstelt. Deze zijn te vinden op internet: scholen op de kaart.

 

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Kijkmiddagen

van 13.45 tot 15.30 uur
van 13.45 tot 15.30 uur
van 13.45 tot 15.30 uur

Informatiedagen

van 18.45 tot 21.30 uur
van 09.00 tot 11.45 uur

Voorlichtingsavonden

Van 19.30 tot 21.00 uur
Technasium
Tweetalig VWO
Verrijkt en/of versneld
Kunst & cultuur
Meer informatie en inschrijven