Onze ambitie

Het Goese Lyceum Oranjeweg moedigt leerlingen aan om het beste uit zichzelf te halen. Goed onderwijs is de basis, daarnaast biedt de school tal van extra programma’s, projecten en activiteiten waarmee leerlingen hun talenten op allerlei gebieden kunnen ontwikkelen; technisch, talig, cultureel, muzikaal en wiskundig. Leerlingen kunnen (inter)nationaal erkende certificaten behalen, die een waardevolle aanvulling kunnen zijn op het diploma. Naast dit uitgebreide aanbod aan (extra-)curriculaire activiteiten staat de school ook bekend om de bijzondere sfeer. Het Goese lyceum is ervan overtuigd dat een prettige leeromgeving waar respect en oog is voor elkaar, onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van elke leerling. Ook in de dagelijkse organisatie van de school is zichtbaar oog en respect voor elkaar. Natuurlijk is het halen van het diploma belangrijk maar ook sociale- en persoonsvorming is van groot belang.

Resultaten

Doorstroom en slagingspercentages

Doorstroom Hoger leerjaar Zelfde leerjaar
Leerjaar 1 95,52% 4,48%
Leerjaar 2 94,68% 5,32%
Leerjaar 3 mavo 90,63% 9,38%
Leerjaar 3 havo/vwo/gym 90,61% 9,39%
Leerjaar 4 mavo 98,96% 1,04%
Leerjaar 4 havo 67,46% 32,54%
Leerjaar 4 vwo/gym 75,90% 24,10%
Leerjaar 5 havo 83,93% 16,07%
Leerjaar 5 vwo/gym 88,89% 11,11%
Leerjaar 6 vwo/gym 93,33% 6,67%

 

Van 2015 t/m 2017 was het gemiddelde slagingspercentage in de mavo 92,04%, in het havo 90,19% en in het vwo 93,53%, waaronder 100% van de gymnasiasten.

Het verschil tussen landelijke examencijfers en schoolexamencijfers is daarbij minimaal en ligt gemiddeld op minder dan 0,06 punt verschil, terwijl het gemiddelde cijferniveau iets boven het landelijk gemiddelde ligt. Voor meer gegevens kan men terecht bij de zogenaamde kwaliteitskaarten die de inspectie samenstelt. Deze zijn te vinden op internet: scholen op de kaart.