Verbinding met de maatschappij

Het Goese Lyceum kan niet los gezien worden van de samenleving waarbinnen de school functioneert. Veranderingen in de samenleving werken door in onze school. Wij bieden ons onderwijs daarom aan met een open oog voor de omgeving in engere en bredere zin.

Vanuit deze visie wordt binnen Het Goese Lyceum gekozen om het leren niet alleen binnen maar ook buiten de schoolse omgeving vorm te geven. Ook voor docenten vinden we het van belang dat zij die binding met de maatschappij hebben.

Internatio- nalisering

Les in verschillende talen

We zoeken voortdurend aanknopingspunten om de verbinding tussen het schoolse leren en het dragen van verantwoordelijkheid in de samenleving te leggen. Door verschuivingen in de wereldeconomie is het belangrijk dat de nieuwe wereldburger, naast zijn Nederlandse taal, ook andere talen beheerst. Daarom bieden wij ook andere talen dan Duits en Frans aan.

Excursies en uitwisselingen

Door internationalisering willen wij de leerlingen daadwerkelijk toegang verschaffen in het buitenland. We vinden het belangrijk dat de leerlingen internationale contacten leggen. We organiseren daarom ook excursies en uitwisselingen naar vele Europese bestemmingen.

parijs
parijs
spanje
spanje
spanje

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Kijkmiddagen

van 13.45 tot 15.30 uur
van 13.45 tot 15.30 uur
van 13.45 tot 15.30 uur

Informatiedagen

van 18.45 tot 21.30 uur
van 09.00 tot 11.45 uur

Voorlichtingsavonden

Van 19.30 tot 21.00 uur
Technasium
Tweetalig VWO
Verrijkt en/of versneld
Kunst & cultuur
Meer informatie en inschrijven