Respect op onze school

Het Goese Lyceum is een openbare school; ieder kind en iedere docent is welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. We hebben  respect voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. We hebben aandacht voor én bieden ruimte aan ieder kind én iedere docent.

De leefregels

Een veilig en ontspannen schoolklimaat

Medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers van leerlingen van Het Goese Lyceum hechten waarde aan een veilig en ontspannen schoolklimaat. Dit klimaat ontstaat wanneer iedereen een bijdrage levert, op grond van deze leefregels.

 

Respecteer jezelf!

 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag.
 • Je probeert altijd vriendelijk te blijven.
 • Je maakt alleen opnames van mensen die daarvoor toestemming geven.
 • Je rookt niet op school of op het schoolterrein en je drinkt geen alcohol.

 

Respecteer elkaar!

 • We accepteren elkaar zoals we zijn.
 • We vinden dat iedereen het recht heeft, op school te leren.
 • We lachen met elkaar en doen niet mee aan uitlachen, schelden, pesten, roddelen.
 • We blijven van anderen en andermans spullen af.

 

Respecteer de werksfeer!

 • Je bent op tijd in de lessen en je hebt de juiste spullen bij je.
 • Je zet mobiele telefoon uit en stopt die in de daarvoor bestemde vakkentas voorin de klas, tenzij de docent je vraagt het apparaat te gebruiken.
 • Je levert opdrachten of ander werk op tijd in.
 • Je gedraagt je rustig in het gebouw; je bent tijdens de les niet in de gang.
 • Je volgt een verzoek van een personeelslid op.
 • Je laat je ouder(s) of verzorger(s) vóór 8.30 uur contact opnemen, wanneer je niet naar school kunt komen.

 

Respecteer je omgeving!

 • Je houdt alles netjes, opgeruimd en heel.
 • Je eet en drinkt alleen in de aula en het atrium.