Gymnasium op de Oranjeweg

Wist je dat de Griekse en Latijnse taal en cultuur overal om ons heen te vinden is? Veel afdelingen in het ziekenhuis hebben een naam die afkomstig is uit het Grieks (bijv. chirurgie en neurologie), sportclubs maken gebruik van namen uit de Oudheid (bijv. Ajax en Heracles) en je hebt vast wel eens gehoord van de stripfiguren Asterix en Obelix, die voortdurend onenigheid hadden met de Romeinen ten tijde van Julius Caesar. Wil jij meer weten over de Oudheid? Dan is het Gymnasium misschien wel iets voor jou!

De brugklas

Leerlingen die in de brugklas het programma Versneld en/of Verrijkt hebben gekozen, volgen gedurende een half jaar een aantal lessen Griekse – en Latijnse taal en cultuur. De nadruk ligt tijdens die lessen op het verwerven van vaardigheden (zoals samenwerken, presenteren, logisch redeneren, goed formuleren), maar met als inhoud de Oudheid. Voor alle andere leerlingen die geïnteresseerd zijn in de klassieke talen, geldt dat ze na de kerstvakantie enkele introductielessen Grieks en Latijn kunnen volgen. Zo krijg je een idee van wat beide vakken inhouden. Aan het eind van de brugklas kun je dan beslissen of je de gymnasiumopleiding wil volgen. Vanzelfsprekend moet je dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

De onderbouw

In klas 2 én 3 volg je de vakken Grieks én Latijn en maak je deel uit van de gymnasiumafdeling. In aanvulling op het lesprogramma worden er allerlei activiteiten georganiseerd zoals een excursie of workshop.

In bijzondere gevallen is het mogelijk (of noodzakelijk) aan het eind van klas 2 te stoppen met de gymnasiumopleiding. Na klas 3 kies je het examenpakket. Dan beslis je of je ook in de bovenbouw op het Gymnasium blijft.

 

De bovenbouw

Wanneer je examen doet in Grieks en/of Latijn, heb je recht op een gymnasiumdiploma. Je volgt ook verplicht het vak CKV (klassieke variant). Daarin komen in ieder geval aan bod: verhalen, toneel, bouwkunst, beeldende kunst, geschiedenis en filosofie. Steeds worden lijnen getrokken vanaf de Oudheid naar de latere eeuwen en onze eigen tijd, waardoor veel zaken makkelijker herkenbaar en begrijpelijker worden.

Het excursieprogramma

Voor de leerlingen van de gymnasiumafdeling wordt een aantal excursies georganiseerd. Tot de mogelijkheden behoort een bezoek aan een van de musea in Nederland met een klassieke collectie, het archeologisch park in Xanten (Duitsland), of een toneelvoorstelling. Het absolute hoogtepunt is de reis naar Rome in de bovenbouw. Deze reis is bedoeld voor leerlingen die Grieks en/of Latijn in hun vakkenpakket hebben en voor leerlingen die het vak CKV (klassieke variant) volgen.

Meerwaarde

Wat is nu de meerwaarde van een gymnasiumdiploma vergeleken met een vwo-diploma?

  • Door de diepgang van de lessen Grieks en Latijn én de meer wetenschappelijk gerichte aanpak ben je uitstekend voorbereid op een universitaire studie.
  • Doordat je originele teksten in het Grieks en/of het Latijn hebt leren lezen, ben je gewend geraakt om moeilijke teksten te bestuderen en te begrijpen.
  • Door wat je hebt geleerd op het gebied van kunst, geschiedenis, filosofie en nog veel meer, zul je beter begrijpen hoe en waarom allerlei dingen van nu zijn voortgekomen uit de cultuur van de Grieken en de Romeinen.

 

Mogelijkheden Gymnasium

Na het behalen van het gymnasiumdiploma kun je naar de universiteit. Een gymnasiumleerling heeft extra kennis en vaardigheden verworven op het gebied van taal- en tekstinzicht, en bijv. wetenschap, kunst en cultuur.

Keuze programma's

Tweetalig vwo

Het Gymnasium, waarmee in klas 2 wordt gestart, kun je goed combineren met tweetalig vwo. In het tweetalig vwo krijg je ongeveer 80% van de lessen in het Engels, maar dit geldt niet voor de klassieke talen. De lessen Grieks en Latijn volg je samen met de leerlingen uit het reguliere vwo die voor het gymnasium hebben gekozen. Alle andere vakken heb je samen met tweetalige vwo-leerlingen.

oranjeweg tweetalig

Tweetalig

Wil je meer uitdaging, kies Tweetalig vwo. Combineren kan met Technasium, Gymnasium, Kunst en Cultuur, Verrijkt en/of Versneld.
Ontdek Tweetalig
oranjeweg technasium

Technasium

Bioloog, medicus, architect, ingenieur of designer... Het Technasium is dé voorbereiding op een technische vervolgopleiding!
Ontdek Technasium
juniorklas

Juniorklas

Het Goese Lyceum biedt talentvolle leerlingen uit groep 8 de mogelijkheid om lessen bij te wonen in de Juniorklas die start in januari
Ontdek Juniorklas