Gymnasium op de Oranjeweg

Wist je dat de Griekse en Romeinse taal en cultuur overal om ons heen te vinden is? Veel afdelingen in het ziekenhuis hebben een naam in het Grieks (bijv. chirurgie en neurologie), sportclubs maken gebruik van namen uit de Oudheid (bijv. Ajax en Heracles) en je hebt vast wel eens gehoord van de stripfiguren Asterix en Obelix. Wil je meer weten over de Oudheid? Dan is het Gymnasium misschien wel iets voor jou!

De brugklas

In de brugklas kun je na de kerstvakantie enkele introductielessen klassieke talen volgen. Zo krijg je een idee van wat die vakken inhouden. Aan het eind van de brugklas kun je beslissen of je de gymnasiumopleiding wil volgen. Vanzelfsprekend moet je dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

De onderbouw

In klas 2 en 3 volg je de vakken Grieks én Latijn en maak je deel uit van de gymnasiumafdeling. De docenten die daar lesgeven streven er naar de lessen meer diepgang en meer samenhang te geven dan in de overige vwo-klassen het geval is. Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd om het lesprogramma aan te vullen.

In bijzondere gevallen is het mogelijk (of noodzakelijk) aan het eind van klas 2 te stoppen met de gymnasiumopleiding. Na klas 3 kies je het examenpakket. Dan beslis je of je ook in de bovenbouw op het Gymnasium blijft.

De bovenbouw

Wanneer je examen doet in Grieks en/of Latijn, heb je recht op een gymnasiumdiploma. Je volgt ook verplicht het vak CKV (klassieke variant). Daarin komen in ieder geval aan bod: verhalen, toneel, bouwkunst, beeldende kunst, geschiedenis en filosofie. Steeds worden lijnen getrokken vanaf de Oudheid naar de latere eeuwen en onze eigen tijd, waardoor veel zaken makkelijker herkenbaar en begrijpelijker worden.

Het excursieprogramma

Voor de leerlingen van de gymnasiumafdeling wordt een aantal excursies georganiseerd. Tot de mogelijkheden behoort een bezoek aan musea in Nederland met een klassieke collectie of tentoonstelling, het archeologisch park in Xanten (Duitsland), of een toneelvoorstelling. Het absolute hoogtepunt is de reis naar Rome in de bovenbouw. Deze reis is bedoeld voor leerlingen die Grieks en/of Latijn in hun vakkenpakket hebben en voor leerlingen uit havo-4 en vwo-4 die het vak CKV (klassieke variant) volgen.

Meerwaarde

Wat is nu de meerwaarde van een gymnasiumdiploma vergeleken met een vwo-diploma?

  • Door de diepgang van de lessen en de meer wetenschappelijk gerichte aanpak ben je uitstekend voorbereid op een universitaire studie.
  • Doordat je originele teksten in het Grieks en/of het Latijn hebt leren lezen, ben je gewend geraakt moeilijke teksten te bestuderen en te begrijpen.
  • Door wat je hebt geleerd op het gebied van kunst, geschiedenis, toneel en nog veel meer, zul je beter begrijpen hoe en waarom allerlei dingen van nu zijn ontstaan.

 

Mogelijkheden Gymnasium

Na het behalen van het gymnasium-diploma kun je naar de universiteit. Een gymnasiumleerling heeft extra bagage verworven op het gebied van taal- en tekstinzicht; ook is je basis breder op het gebied van wetenschap, kunst en cultuur. De sectie klassieke talen organiseert een reis naar Rome. Deze reis is bedoeld voor leerlingen uit vwo-4 die Grieks en/of Latijn in hun vakkenpakket hebben en voor leerlingen uit havo-4 en vwo-4 die het vak CKV (klassieke variant) volgen.

Keuze programma's

Tweetalig vwo

Het Gymnasium kun je in het tweede jaar ook combineren met tweetalig vwo. In de brugklas maak je al wel kennis met de klassieke talen en je krijgt ongeveer 80% van de lessen in het Engels. Op deze manier leer je nieuwe talen en de docenten vertellen fantastische verhalen uit de Oudheid.

oranjeweg tweetalig

Tweetalig

Leerlingen die meer kunnen en willen, kunnen zich aanmelden voor Tweetalig vwo. Voor het vwo, Gymnasium en Versneld en/of Verrijkt.
Ontdek Tweetalig
oranjeweg technasium

Technasium

Bioloog, medicus, architect, ingenieur of designer... Het Technasium is dé voorbereiding op een technische vervolgopleiding!
Ontdek Technasium