Technasium

Bioloog, medicus, architect, ingenieur, designer....op het Technasium maak je kennis met deze beroepen. Technasium is dé voorbereiding op een bèta-technische vervolgopleiding!

Door samenwerking met het bedrijfsleven en officiële instanties gaan leerlingen aan de slag met een maatschappelijke relevante opdracht. Op een uitdagende en motiverende manier worden vaardigheden ontwikkeld die in het vervolg van de loopbaan nodig zijn en aansluiten bij de behoeften van de hedendaagse jongeren. Het traject loopt tot en met het eindexamenjaar en wordt afgesloten met een meesterproef.  
Het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), het voor leerlingen meest centrale en zichtbare deel van het Technasium is sinds 1 september 2020 officieel opgenomen in de Regeling Aanmelding en Toelating Hoger Onderwijs (RATHO). De toelating van leerlingen met het Technasiumcertificaat tot bepaalde studies wordt hierdoor vergemakkelijkt.

Een impressie van het Technasium

speeltoestel
project
project
technasium
technasium
technasium
technasium

Teamwork

Competenties en wetenschappelijke vaardigheden.

Bij Onderzoek & Ontwerpen werk je altijd in een groepje aan de opdracht. Zo kun je ontdekken waar je goed of minder goed in bent. Op deze manier kan je werken aan  competenties zoals samenwerken, inventiviteit en creativiteit maar ook aan vaardigheden als verslaglegging, presenteren en reflecteren nodig voor je vervolgstudie. Bij het technasium wordt aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie. Welk beroep past bij jou? Ben jij meer een regelaar, een onderzoeker of juist meer een maker? Je krijgt een flinke dosis kennis en je leert je fantasie te gebruiken bij het vinden van oplossingen; je leert dóór te zetten (soms zit het tegen) en te werken volgens een planning a.d.h. van de scrummethodiek.

Voor jongens èn meiden!

Je kunt vele kanten op

Met een bètastudie kun je heel veel kanten op. Wat denk je van het ontwikkelen van medicijnen, het ontwerpen van gebouwen of auto’s, een biologisch onderzoek uitvoeren, het verkennen van de ruimte, technologie in de zorg… Je werkt veel samen met mensen, eigenschappen als sociaal zijn, creativiteit, nauwkeurigheid, vasthoudendheid en zelfstandig kunnen werken komen dan goed van pas.

Toelatings eisen

Aanmelden voor Technasium

Heb je van de basisschool een M/H, HAVO of VWO-advies of een minimale citoscore van 537, dan kun je je aanmelden voor het Technasium. Voor de combinatie van Tweetalig VWO met Technasium is een VWO- advies en een minimale citoscore van 545 of een AOB-advies VWO vereist.

Wat zijn de kosten?

Kosten per jaar

Voor deelname aan het programma van het Technasium vraagt Het Goese Lyceum een bijdrage van €150,- per jaar in klas 1, 2 en 3. Voor deelname aan het gecombineerde programma TVWO en Technasium vraagt Het Goese Lyceum een bijdrage van €300,- per jaar in klas 1, 2 en 3. Kosten bovenbouw: €100,- De extra bijdrage is noodzakelijk voor de kosten van materiaal en klassikale excursies (exclusief projectweken).

Technasium: authentiek bètatechnisch onderwijs

Voorbeelden presentaties

Voorbeeld van een Presentation of Learning van een Technasium  brugklasleerling

Presentatie brugklas

Voorbeeld Presentation of Learning van een Technasium voorexamenleerling

Presentatie voorexamenklas

 

 

 

 

Iets voor jou?

Heb je interesse in het Technasium en wil je meer informatie hierover? Kom dan naar de speciale informatiedagen!