Tweetalig vwo

Op de Tweetalige vwo-afdeling van Het Goese Lyceum volg je meer dan de helft van de vakken in het Engels, zoals biologie (biology), geschiedenis (history) en aardrijkskunde (geography). Hierdoor leer je natuurlijk, net als andere vwo-leerlingen, veel over de vakken zelf, maar ook via de vakken en projecten veel over de internationale wereld om je heen. Daarnaast leer je goed Engels te begrijpen en te gebruiken op een natuurlijke manier! Dat kan later uitstekend van pas komen, o.a. bij een vervolgstudie en werk in Nederland of in het buitenland!

Wat biedt tvwo aan extra’s?

Je Engels gaat sterk vooruit. Je krijgt namelijk les in het Engels van speciaal opgeleide vakdocenten en een native speaker (een Engelse docent). Je leert meer over internationale onderwerpen. Houd je van kunst en cultuur, dan kun je meedoen aan Engelstalig toneel, mini-muziekfestivals, en kunstprojecten. De samenwerking met het Technasium en het Gymnasium biedt daarnaast veel aanvullende mogelijkheden. Bovendien werkt het tvwo onder andere samen met Engelstalige universiteiten zoals de University College Roosevelt. Door internationale contacten met scholen via e-mail, e-journals en webcam leer je medeleerlingen kennen in andere delen van de wereld, werk je samen aan projecten. In elk jaar doe je mee aan een activiteitenweek in een Engelstalig land en in de derde klas is er een uitwisseling met een Engelstalige school. Via excellent onderwijs bereid je je voor op je toekomstig wereldburgerschap.

In 1994 hebben het Europees Platform en de tto-scholen een landelijk netwerk opgericht met een eigen keurmerk. Op dit moment is Het Goese Lyceum één van de 150 gecertificeerde scholen en neemt het actief deel aan zowel het regionaal als landelijk TTO-netwerk..

Een impressie van tweetalig vwo

tto
tto
tto
tto
tto
tto
tto
tto

Voor welke leerlingen?

Het is een brede opleiding voor toekomstige VWO-, Gymnasium- of Technasiumleerlingen die een extra uitdaging aandurven, graag goed Engels leren en geïnteresseerd zijn in de wereld om hen heen. Taalgevoel en belangstelling voor Engels, internationale pro jecten en kunst en cultuur, zijn medebepalend voor je toelating tot deze VWO+-afdeling. Enthousiasme en initiatief zijn dan ook trefwoorden voor leerlingen op deze afdeling. Natuurlijk word je in het begin geholpen door de docenten bij de overstap naar het Engels. Je begint immers van voor af aan! Na de brugklas kun je kiezen voor een vervolg in TVWO, TVWO- Technasium of TVWO-Gymnasium. Voor meer informatie zie de website. In schooljaar 2017-2018 is er een afdeling Verrijkt en/of Versneld gestart in het TVWO. Raadpleeg daarvoor de speciale folder.

De klassen

Extra begeleiding

In de Engelstalige klassen vorm je samen met je klasgenoten een hecht groepje dat de zes tvwo-jaren met elkaar optrekt en activiteiten ontplooit. Je houdt van je tvwo-activiteiten en taalontwikkeling een portfolio bij. Met je mentor, de docenten en je medeleerlingen bewaak je je ontwikkeling en zorg je voor een goede sfeer. Aan brugklassers die moeite hebben met Engels wordt hulp geboden om de overgang tussen basisonderwijs en tvwo zo soepel mogelijk te laten verlopen maar meestal ben je na korte tijd al helemaal aan het Engels gewend.

Toelatings eisen

Deelnemen aan tvwo

Je moet een VWO-advies van je leerkracht van de basisschool ontvangen en de uitslag van je CITO en/of AOB moet VWO- niveau zijn. Als je je opgeeft voor TVWO word je in mei uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. Als er te veel aanmeldingen zijn, wordt er bij gelijke geschiktheid geloot. Daarnaast word je op school uitgenodigd om onder andere een kort creatief verhaal te schrijven. Dat mag in het Engels of in het Nederlands.

In de bovenbouw

IB-Certificaat

De tweetalige afdeling gaat door met een gecertificeerd senior tvwo- bovenbouw-programma. Een aantal vakken in het gemeenschappelijk deel wordt in het Engels gegeven. Je profielwerkstuk kun je in het Engels maken en je neemt deel aan “extra curricular” activities. Je volgt de cursus IB-Engels voor het International Baccalaureate, dat opleidt voor een internationaal erkend IB-certificaat. Dat vergroot je toelatingsmogelijkheden bij internationale universiteiten of bijvoorbeeld de University College Roosevelt in Middelburg. Je kunt bovendien een internationale stage doen.

Certificaten

Internationale certificaten

Het Goese Lyceum is een landelijk erkende tvwo-school! Aan het eind van de 3e klas ontvang je een junior schoolcertificaat tvwo en in de 6e een senior certificaat tvwo, goedgekeurd door de inspectie en het Nuffic. Bovendien leg je in de derde klas een Cambridge-examen af, waarmee je een internationaal certificaat haalt. Aan het eind van de 6e klas ontvang je naast je vwo- of Gymnasiumdiploma ook nog een een “IB-Certificate”.

 

Wat zijn de kosten?

Klas 1, 2 en 3

Het Goese Lyceum vraagt voor het speciaal aanbod een bijdrage van €150,- per jaar in klas 1, 2 en 3. Voor deelname aan het gecombineerde programma TVWO en Technasium vraagt Het Goese Lyceum een bijdrage van €300,- per jaar. De eigen bijdrage voor Vwo V&V is €225,=

Klas 4, 5 en 6

Het Goese Lyceum vraagt voor het speciaal aanbod een bijdrage van €100,= voor het Technasium. Voor het TTO wordt een bijdrage gevraagd van €350,- (dit inclusief het IB programma en de examinering).

De kwijtscheldingsregeling kunt u hier vinden.

Iets voor jou?

Heb je interesse in tweetalig vwo en wil je hier meer informatie over? Kom dan naar één van informatiedagen en ontdek of het tweetalig vwo iets voor jou is!