Tweetalig vwo

Op de Tweetalige vwo-afdeling van Het Goese Lyceum volg je meer dan de helft van de vakken in het Engels, zoals biologie (Biology), geschiedenis (History), aardrijkskunde (Geography) en wiskunde (Mathematics). Hierdoor leer je natuurlijk, net als andere vwo-leerlingen, veel over de vakken zelf, maar ook via de vakken en projecten veel over de internationale wereld om je heen. Daarnaast leer je goed Engels te begrijpen en te gebruiken op een natuurlijke manier! Dat kan later uitstekend van pas komen, o.a. bij een vervolgstudie en werk in Nederland of in het buitenland!

Wat biedt Tvwo aan extra’s?

Je Engels gaat sterk vooruit. Je krijgt namelijk les in het Engels van speciaal opgeleide vakdocenten en een native speaker (een Engelse docent). Je leert meer over internationale onderwerpen. Houd je van kunst en cultuur, dan kun je meedoen aan Engelstalig toneel, mini-muziekfestivals, en kunstprojecten. De samenwerking met het Technasium, het Gymnasium en de afdeling Kunst en Cultuur biedt daarnaast veel aanvullende mogelijkheden. Bovendien werkt het Tvwo onder andere samen met Engelstalige universiteiten zoals de University College Roosevelt. Door internationale contacten met scholen via e-mail, e-journals en webcam leer je medeleerlingen kennen in andere delen van de wereld, werk je samen aan projecten. In elk jaar doe je mee aan een activiteitenweek in een Engelstalig land en in de derde klas is er een Engelstalige uitwisseling met een school in het buitenland, Finland, Spanje of zelfs India. In de coronatijd worden de projecten met de partnerscholen digitaal ingevuld. Tweetalig vwo bereid je je voor op je toekomstig wereldburgerschap.

In 1994 hebben het Europees Platform (tegenwoordig het Nuffic) en de tto-scholen een landelijk netwerk opgericht met een eigen keurmerk. Op dit moment is Het Goese Lyceum één van de 150 gecertificeerde scholen. De school heeft een zesjarig TTO-programma VWO en mag zich in het netwerk dan ook gecertificeerd Senior TTO-School noemen. Ze neemt actief deel aan zowel het regionaal als landelijk TTO-netwerk.

Een impressie van Tweetalig vwo

tto
tto
tto
tto
tto
tto
tto
tto

Voor welke leerlingen?

Het is een brede opleiding voor toekomstige Vwo-leerlingen die een extra uitdaging aandurven, graag goed Engels leren en geïnteresseerd zijn in de wereld om hen heen. Taalgevoel en belangstelling voor Engels, internationale projecten, wereldburgerschap en kunst en cultuur, zijn medebepalend voor je toelating tot deze Vwo+-afdeling. Enthousiasme en initiatief zijn dan ook trefwoorden voor leerlingen op deze afdeling. Ook leerlingen die geïnteresseerd zijn in de exacte vakken, voelen zich prima thuis op het Tvwo. Veel van onze leerlingen kiezen later voor een studie in de exacte of medische hoek, bijvoorbeeld.
Het is handig als je al wat Engels kent, maar natuurlijk word je in het begin geholpen door de docenten bij de overstap naar het volledig Engels. Je begint immers vanaf basisschoolniveau met Engels!
Je kunt behalve het reguliere Tvwo ook kiezen voor een van de gecombineerde afdelingen Tvwo-Technasium, Tvwo-Kunst en Cultuur of de afdeling Tvwo-Verrijkt en/of Versneld. Na de brugklas kun je bovendien kiezen voor een vervolg in Tvwo-Gymnasium. Voor meer informatie zie de website of folder van de speciale afdeling.

De klassen

Extra begeleiding

In de Engelstalige klassen vorm je samen met je klasgenoten een hecht groepje dat de zes Tvwo-jaren met elkaar optrekt en activiteiten ontplooit. Je houdt van je Tvwo-activiteiten en persoonlijke (taal)ontwikkeling een portfolio bij. Met je mentor, de docenten en je medeleerlingen bewaak je je voortgang en zorg je voor een goede sfeer. Aan brugklassers die moeite hebben met Engels wordt hulp geboden om de overgang tussen basisonderwijs en Tvwo zo soepel mogelijk te laten verlopen Sommige leerlingen vinden het fijn als ouders morele steun bieden bij het Engels in het begin, maar meestal ben je zelf na korte tijd al helemaal aan het Engels gewend.

Toelatings eisen

Deelnemen aan Tvwo

Je moet een VWO-advies van je leerkracht van de basisschool ontvangen en de uitslag van de eindtoets van de basisschool (CITO/NIO/AOB/IEP/ROUTE8..) moet VWO-niveau zijn. Als er te veel aanmeldingen zijn, wordt er bij gelijke geschiktheid geloot. Indien nodig vragen we bij ouders en/of leerkracht aanvullende informatie.

In de bovenbouw

IB-Certificaat

De tweetalige afdeling gaat door met een gecertificeerd senior Tvwo- bovenbouw-programma. Een aantal vakken in het gemeenschappelijk deel wordt in het Engels gegeven. Je profielwerkstuk maak je in het Engels, je neemt deel aan “extra curricular” activities, excursies en een digitale of fysieke uitwisseling. Je doet bovendien een internationale stage. Je volgt de cursus IB-Engels voor het International Baccalaureate, dat opleidt voor een internationaal erkend IB-certificaat. Dat vergroot je toelatingsmogelijkheden bij internationale universiteiten of bijvoorbeeld University Colleges in Middelburg, Leiden, Maastricht e.d.. Tvwo in de bovenbouw helpt je enorm bij je (vaak Engelstalige) academische studie.

Certificaten

Internationale certificaten

Het Goese Lyceum is een landelijk erkende Tvwo-Junior èn Senior school! Tvwo is dus een volledig doorlopend Vwo-programma. Aan het eind van de 3e klas ontvang je een Junior schoolcertificaat Tvwo en in de zesde een Senior certificaat Tvwo, goedgekeurd door de inspectie en het Nuffic. Bovendien leg je in de derde klas een Cambridge-examen af, waarmee je een internationaal certificaat haalt. Aan het eind van de 6e klas ontvang je naast je Vwo- of Gymnasiumdiploma ook nog een “IB-Certificate”. Je Tvwo-portfolio kun je gebruiken als Plusdocument bij je diploma.

 

Wat zijn de kosten?

Klas 1, 2 en 3

Het Goese Lyceum vraagt voor het speciaal aanbod een vrijwillige bijdrage van € 100,- per jaar in klas 1, 2 en 3. Voor deelname aan het gecombineerde programma TVWO en Technasium vraagt Het Goese Lyceum een vrijwillige bijdrage van € 200,- per jaar in klas 1, 2 en 3. Deze bedragen zijn exclusief de reizen en excursies die jaarlijks vanuit TTO plaats vinden. Voor meer informatie zie: hier 

Klas 4, 5 en 6

Voor het Tvwo wordt een bijdrage gevraagd van €350,-. Dit inclusief het IB- programma en de examinering.

De kwijtscheldingsregeling kunt u hier vinden.

Iets voor jou?

Heb je interesse in Tweetalig vwo en wil je hier meer informatie over? Kom dan naar één van informatiedagen en ontdek of het Tweetalig vwo iets voor jou is!