Verrijkt en/of Versneld

Het Goese Lyceum is de enige school in Zeeland die tvwo Verrijkt en/of Versneld aanbiedt. Het Goese Lyceum heeft ervoor gekozen om het Verrijkt en/of Versneld programma te koppelen aan de richting tweetalig vwo. Dit keuzeprogramma is bestemd voor leerlingen die (hoog)begaafd zijn en toe zijn aan extra uitdaging in de les.

Ben je (hoog)begaafd en wil je daarom meer uitdaging op school? Of heb je extra begeleiding nodig opdat jouw prestaties beter worden? Tweetalig vwo Verrijkt en/of Versneld is voor gemotiveerde vwo-leerlingen. In het programma tvwo Verrijkt en/of Versneld komen we aan de behoefte van jou tegemoet door het aanbod, de didactiek en de begeleiding meer op maat te maken. Het doel is om jouw persoonlijke en intellectuele ontwikkeling te stimuleren.

Een impressie van Verrijkt en/of Versneld

Verrijkt en/of Versneld
Verrijkt en/of Versneld
Verrijkt en/of Versneld
Verrijkt en/of Versneld
Verrijkt en/of Versneld

Verrijkt

De onderbouw

De onderbouw duurt drie jaar en ca. 60% van de lessen wordt in het Engels gegeven*. Aan het einde van het derde jaar doe je mee aan het Cambridge- examen. Hiermee laat je zien dat je de Engelse taal goed beheerst en sluit jouw leerplan aan bij het algemene leerplan van tvwo. 

Daarnaast krijg je extra begeleiding door docenten met expertise op het gebied van hoogbegaafdheid en ben je bezig met het ontwikkelen van je planningsvaardigheden, hoe je het beste bepaalde zaken kan leren en word je geholpen om je weg te vinden in een nieuwe schoolomgeving.

Je volgt lessen uit het speciaal aanbod Kunst & Cultuur, Technasium en Gymnasium naast de reguliere lessen met verrijkingsonderdelen. Bovendien volg je ook lessen in wetenschapsvaardigheden en filosofie. In de onderbouw kun je kiezen om over te stappen naar het reguliere leerplan van het tvwo.

De bovenbouw

Aan het eind van het derde jaar kies je een profiel en bijbehorend vakkenpakket. Je kunt dan ook kiezen voor het verrijkte programma tvwo (IB-Engels**). Je kunt samen met jouw mentor kijken of je extra lessen kunt volgen in Technasium of Gymnasium. Je kunt eventueel extra vakken volgen. Naast deze vakken heb je ook de mogelijkheid om gastcolleges te volgen op een universiteit. Zo krijg je een leerplan op maat.

Je kunt er ook nog voor kiezen om mee te doen aan extra activiteiten, zoals een debatgroep, olympiades, internationale uitwisselingen of muziekprojecten. Deze extra inspanningen worden vastgelegd in het plusdocument van je diploma. Je maakt een Engelstalig profielwerkstuk in samenwerking met een universiteit, bijvoorbeeld University College Roosevelt.

*Via de CLIL-methode: Content and Language Integrated Learning
**IB-Engels: International Baccalaurate

Aanmelding en kosten

Criteria voor aanmelding

Voor tvwo Verrijkt en/of Versneld komen hoogbegaafde leerlingen met een verwacht tvwo-advies in aanmerking. Je moet hiervoor ook nog aan een aantal specifieke kenmerken voldoen. Deze kun je vinden op de site van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO): https://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid Indien het aantal aangemelde leerlingen te hoog is, vindt loting plaats.

Kosten

Voor deelname aan het programma tvwo Verrijkt en/of Versneld vraagt de school geen extra bijdrage.

Iets voor jou?

Heb je interesse in tvwo Verrijkt en/of Versneld en wil je hier meer informatie over? Kom dan naar de informatiedagen of neem contact op met J.A. Hemminga - van Vliet (afdelingsleider brugklassen), R. van de Korput (coördinator tvwo-onderbouw) of met P. Bonefaas, docent twvo Verrijkt en/of Versneld en specialist hoogbegaafdheid.