Verrijkt en/of Versneld

Het Goese Lyceum is de enige school in Zeeland die Verrijkt en/of versneld (V&V) onderwijs aanbiedt. Het Goese Lyceum heeft ervoor gekozen om het V&V- programma in principe te koppelen aan de richting Tweetalig vwo (Tvwo). Dit keuzeprogramma is bestemd voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn en toe zijn aan extra uitdaging in de les en hun programma.

Ben je meer- of hoogbegaafd en wil je daarom meer uitdaging op school? Of heb je extra begeleiding nodig opdat jouw prestaties gaan passen bij waar je toe in staat bent? Dan zou het Tvwo V&V voor jou een prima keuze kunnen zijn. In dit programma komen we aan jouw behoefte tegemoet door het aanbod, de didactiek en de begeleiding meer op maat te maken. Het doel is om jouw persoonlijke en intellectuele ontwikkeling te stimuleren.

Als je meer- of hoogbegaafd ben bestaat er ook een mogelijkheid je aan te melden voor het V&V-traject als je niet in het Tvwo instroomt. Bij de intake voor het V&V zullen we de behoeften in kaart brengen, de mogelijkheden bespreken en wederzijdse verwachtingen op elkaar afstemmen.

Een impressie van Verrijkt en/of Versneld

Verrijkt en/of Versneld
Verrijkt en/of Versneld
Verrijkt en/of Versneld
Verrijkt en/of Versneld
Verrijkt en/of Versneld

Verrijkt

De onderbouw

De onderbouw duurt drie jaar en ongeveer 60% van de lessen op het Tvwo wordt in het Engels gegeven*. Aan het einde van het derde jaar doe je mee aan het Cambridge-examen. Hiermee laat je zien dat je de Engelse taal goed beheerst en sluit jouw leerplan aan bij het algemene leerplan van Tvwo. 

Daarnaast krijg je extra begeleiding van docenten met expertise op het gebied van hoogbegaafdheid, ontwikkel je je planningsvaardigheden en leer je hoe je bijvoorbeeld het beste kan leren leren, hoe je kan omgaan met faalangst en een growth mindset kunt ontwikkelen. En natuurlijk word je wegwijs gemaakt in je nieuwe schoolomgeving.

Je volgt het eerste jaar de lessen met verrijkingsonderdelen. Bovendien volg je in een wisselprogramma lessen van al ons speciaal aanbod zoals Kunst & Cultuur, Technasium en Gymnasium. In een roosterperiode heb je ook lessen in wetenschapsvaardigheden en filosofie. Aan het eind van de brugklas maak je een keuze voor het speciaal of regulier aanbod vanaf de tweede klas.

De bovenbouw

Aan het einde van het derde jaar kies je, zoals elke leerling op Havo en Vwo een profiel en bijbehorend vakkenpakket. Als je op het Tvwo zit, volg je het Tweetalig programma (zie daarvoor de informatie over het Tvwo) waarin allerlei internationale, culturele en verrijkende onderdelen, uitwisselingen gericht zijn op de (hoog)begaafdere leerlingen. Je volgt het International Bacchalaureate-programma in het Engels (IB-English), waarin verrijkingsstof extra aangeboden wordt. Gymnasium, Technasium en Kunst en cultuur blijf je kunnen volgen zonder of in combinatie met Tvwo.

Daarnaast kun je als Goese Lyceumleerling in het algemeen kiezen uit een breed scala aan extra kansen om je programma te verrijken, zodat het zoveel mogelijk aansluit bij jouw behoefte en ontwikkelperspectief richting hoger onderwijs. Enkele voorbeelden zijn:
keuze van (een) extra vak(ken) in je pakket,
deelname aan:         - de debatgroep èn debating challenges
                                   - de Inktaap (literaire jury),
                                   - olympiades van exacte vakken
                                   - een extra Cambridge examen doen
                                   - voor je Profielwerkstuk (pws) een bijzondere (school)activiteit  
                                     organiseren,
                                   - programma’s volgen op de Erasmusuniversiteit
                                     (medische faculteit),
                                   - proefstuderen op een universiteit naar keuze
                                   - meedoen aan projecten i.s.m. het UCR
                                   - meedoen aan Kunstbende of andere externe challenge
                                   - deelnemen aan Lego-league, i.s.m. Technasium
                                   - deelnemen aan Gymnasium challenges

Bovenstaande lijst is absoluut niet compleet. Nog meer extra’s kun je kiezen al of niet in het kader van je loopbaanoriëntatie (LOB). Je ziet, als leerling van Het Goese Lyceum heb je veel kansen om je programma te verrijken, te veel om op te noemen! Door in overleg, met je mentor bijvoorbeeld, keuzes te maken, krijg je een leerplan op maat. Je keuzes worden later opgenomen in je plusdocument bij je diploma.

*Via de CLIL-methode: Content and Language Integrated Learning

Aanmelding en kosten

Criteria voor aanmelding

Voor het V&V programma komen hoogbegaafde leerlingen met een vwo advies in aanmerking. Bij een afwijkend schooladvies is maatwerk mogelijk mits de leerling voldoet aan een aantal specifieke kenmerken die worden onderschreven door de leerkracht van de basisschool of blijken uit een onderzoeksrapport.

Kenmerken meer- en hoogbegaafdheid volgens Stichting Leerplan Ontwikkeling:

 

 1. Hoge intelligentie (IQ hoger dan 130)
 2. Vroege ontwikkeling
 3. Uitblinken in een aantal gebieden
 4. Gemakkelijk kunnen leren
 5. Goed leggen van (causale) verbanden
 6. Makkelijk kunnen analyseren van problemen
 7. Het maken van grote denksprongen
 8. Voorkeur voor abstractie
 9. Hoge mate van zelfstandigheid
 10. Brede of juist specifieke interesse/hoge motivatie/veel energie
 11. Creatief/origineel
 12. Perfectionistisch
 13. Apart gevoel voor humor
 14. Hoge mate van concentratie

 

Intake

Na je aanmelding worden jij en je ouders uitgenodigd voor een intake op school. We zullen dan de wederzijdse verwachtingen in kaart brengen en bekijken of er maatwerk nodig is.

Mocht blijken dat je wellicht extra ondersteuning nodig zult hebben in het voortgezet onderwijs dan kan een gesprek met onze zorgcoördinator al eerder in het schooljaar plaatsvinden, voordat je je aanmeldt. Je ouders kunnen dan contact opnemen met mevr. Koole m.koole@pontes.nl

Kosten

Voor deelname aan het programma V&V vraagt de school geen extra bijdrage. Een eigen bijdrage wordt alleen gevraagd wanneer er tevens gebruik wordt gemaakt van het speciaal aanbod zoals Tvwo.

Veelgestelde vragen

Iets voor jou?

Heb je interesse in het programma V&V en wil je hier meer informatie over? In groep 8 kun je deelnemen aan de Juniorklas.
Daarnaast kun je contact opnemen met Mw. L. Marshall afdelingsleider brugklassen l.marshall@pontes.nl of Mw. Onderdijk leerlingencoördinator brugklassen c.onderdijk@pontes.nl