Ouders

De Ouderraad van Het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg, behartigt de belangen van de ouders en leerlingen in schoolzaken en bevordert zoveel mogelijk het contact tussen ouders / verzorgers en de school.

De Ouderraad spreekt zich uit over zaken die ouders en leerlingen raken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de veiligheid op en rond school, het excursiebeleid, de gezonde school, het pedagogisch klimaat, de leerlingenstatuten, de eindexamenresultaten, roosterproblemen etc. Er zijn geen onderwerpen over de gang van zaken op school, die tijdens de ouderraadsvergaderingen niet besproken worden.

De Ouderraad vergadert regelmatig met de schoolleiding en is op die manier een serieuze gesprekspartner voor de directie. Daarnaast vertegenwoordigt de Ouderraad de ouders / verzorgers in de medezeggenschapsraad van Het Goese Lyceum (locatie Oranjeweg en Bergweg). Eén lid van de Ouderraad is tevens lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gehele Pontes Scholengroep.

De Ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders uit verschillende geledingen van de school, die één of meer leerlingen op Het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg hebben. Het lidmaatschap van de Ouderraad eindigt dan ook als geen kinderen van de ouder meer op deze locatie op school zitten.

Wilt u betrokken zijn bij de school van uw kind en hebt u belangstelling voor deelname aan de ouderraad, neem dan contact op via:  ouderraad.GLLO@pontes.nl

Leden

samenstelling ouderraad

 

Naam Functie
Björn van den Bijgaart voorzitter
Bianca Tazelaar penningmeester
Geuch Zijlma secretaris
Ellis Trompetter lid
Paulien van 't Westeinde lid
Robert-Jan Traas lid
Winny de Ruiter lid
Nancy van Buuren lid
Willemijn van Eldik lid
   


 

Bijdrage

De Ouderraad beheert een fonds dat gevuld wordt met de vrijwillige ouderbijdrage. Hiermee financiert de Ouderraad verschillende schoolactiviteiten die voor de leerlingen van belang zijn. Hierbij kunt u denken aan de volgende activiteiten:
 

  • Het fotojaarboek voor eindexamenkandidaten.
  • Het thuisblijfproject.
  • De inrichting van het schoolgebouw (met kunstwerken voor en door leerlingen).
  • De inrichting / het meubilair van de kantine, ontworpen door de leerlingen.
  • ‘De Gezonde Schoolkantine’.
  • Theatervoorstellingen voor de leerlingen over spraakmakende onderwerpen.

Heeft u vragen, stuur dan een e-mailbericht naar:  ouderraad.GLLO@pontes.nl​​​​​​​

ouderraad