Samen

Het samenspel tussen ouders en school is erg belangrijk

Contact

De school kan dat contact niet geheel van één kant onderhouden. Ouders worden uitgenodigd informatie door te geven of vragen voor te leggen aan docenten, mentor, leerlingencoördinator, decaan of afdelingsleider.

Ouderavond

Als aanvulling op het rapport zijn er ouderavonden waarop ouders met docenten en schoolleiding kunnen spreken over de vorderingen van hun kind.

Informatie

Aan het begin van het schooljaar verschijnt de schoolgids met belangrijke informatie over het nieuwe schooljaar. In de loop van het jaar worden regelmatig nieuwsbrieven naar de ouders verzonden om actuele zaken en gebeurtenissen snel onder de aandacht te brengen. Er vinden gedurende het schooljaar voor elk leerjaar aparte voorlichtingsavonden plaats voor ouders, waarin informatie wordt geven die afgestemd is op die leerjaren. De website geeft achtergrondinformatie en biedt de mogelijkheid om snel op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

Resultaten

Gedurende het hele jaar hebben leerlingen (en ouders) inzage in de behaalde cijfers via het programma Magister. Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis.