Ouders

De Ouderraad van Het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg, behartigt de belangen van de ouders / verzorgers in schoolzaken en bevordert zoveel mogelijk het contact tussen ouders / verzorgers en de school.

De Ouderraad spreekt zich uit over zaken die ouders en leerlingen raken. Dit kan bij- voorbeeld gaan over de veiligheid op en rond school, het excursiebeleid, de gezonde school, het pedagogisch klimaat, de leerlingenstatuten, de eindexamenresultaten, roosterproblemen etc. Er zijn geen onderwerpen over de gang van zaken op school, die tijdens de ouderraadsvergaderingen niet besproken worden.

De Ouderraad vergadert regelmatig met de schoolleiding en is op die manier een serieuze gesprekspartner voor de directie. Daarnaast vertegenwoordigt de Ouderraad ouders en verzorgers in de medezeggenschapsraad van Het Goese Lyceum (locatie Oranjeweg en Bergweg). Eén lid van de Ouderraad is tevens lid van de gemeen- schappelijke medezeggenschapsraad van de gehele Pontes Scholengroep.

De Ouderraad bestaat uit ca. 9 betrokken ouders en vertegenwoordigt zo breed de verschillende geledingen van de school.

Hebt u interesse in de Ouderraad, neem dan contact op via: ouderraad.GLLO@pontes.nl

Leden

samenstelling ouderraad

Naam Functie
Ursula Boonman voorzitter
Hans Koppejan secretaris
José Schouten penningmeester
Davien de Koning lid
Wendy Kuiters lid
Margriet Sandee lid
Patrick van Troost   lid
Ellis Trompetter lid
Geuch Zijlma lid


 

Bijdrage

De Ouderraad beheert een fonds dat gevuld wordt met de vrijwillige ouderbijdrage. Daarmee financiert de Ouderraad verschillende schoolactiviteiten die voor de leer- lingen van belang zijn. Zoals onder andere:

  • Het fotojaarboek voor eindexamenkandidaten.
  • Het thuisblijfproject.
  • De inrichting van het schoolgebouw (met kunstwerken voor en door leerlingen).
  • De inrichting / het meubilair van de kantine, ontworpen door de leerlingen.
  • ‘De Gezonde Schoolkantine’.
  • Theatervoorstellingen voor u of voor de leerlingen over spraakmakende onderwerpen.

Heeft u vragen, stuur dan een email naar: ouderraad.GLLO@pontes.nl

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Kijkmiddagen

van 13.45 tot 15.30 uur
van 13.45 tot 15.30 uur
van 13.45 tot 15.30 uur

Informatiedagen

van 18.45 tot 21.30 uur
van 09.00 tot 11.45 uur

Voorlichtingsavonden

Van 19.30 tot 21.00 uur
Technasium
Tweetalig VWO
Verrijkt en/of versneld
Kunst & cultuur
Meer informatie en inschrijven